Veprimtaria

Veprimtaria

 • Kurse profesionale
 • Punësim i garantuar për studentët tanë
 • Punësim dhe zhvillim karriere për studentët e hoteleri- turizmit
 • Internship
 • Asistencë menaxhimi
 • Marketing
 • Sondazhe të ndryshme
 • Organizim panairesh
 • Organizim eventesh
 • Organizim seminaresh
 • Start-up për Horeca
 • Asistencë e vazhdueshme për anëtarët dhe network shërbimesh
 • Binjakëzim dhe bashkëpunim me institucione shtetërore ose private që operojnë në të njëjtën fushë.
 • Hapjen e qendrave të formimit profesional në të gjitha fushat e hoteleri-turizmit edhe në rrethe.

Anëtarësohu në Shoqatën e Ushqimit dhe Mirëqenies'