Chefs Academy

SHUM Academy

Nën moton tonë: Kualifikim, Certifikim dhe Punësim, qendra jonë profesionale ofron kurse dhe trajnime për sektorin e hoteleri-turizmit duke mundësuar në përfundim të tyre:

  • Certifikimin e 8 profesioneve në sektorin e hoteleri-turizmit në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë
  • Punësimin e garantuar të të rinjve mbas përfundimit me sukses të trajnimit

Anëtarësohu në Shoqatën e 'Ushqimit dhe Mirëqenies'