Kurse

Trajnime

Kurs 2 vjecar për Kuzhinier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 24 muaj (afatgjatë)
Ore: 1200
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 3 mujor për Kuzhinier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 3 muaj (afatshkurtër)
Ore: 240 
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 6 mujor për Kuzhinier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 6 muaj (afatmesëm)
Ore: 526
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 9 mujor për Kuzhinier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 9 muaj (afatgjatë)
Ore: 802
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Picajol

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 72
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Pasticier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 6-9 muaj
Ore: 526 – 802
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Banakier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 70
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kamarier

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 70
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Hoteleri/Turizëm

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 9 muaj
Ore: 802
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Bukëpjekës

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 1 muaj
Ore: 70
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Klasa Amatore
(Receta Gatimi)

Nga: Albanian Chefs
Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 32
Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Anëtarësohu në Shoqatën e Ushqimit dhe Mirëqenies