Struktura

Struktura

Struktura organizative e Shoqatës përbëhet nga:

  • Asambleja e Përgjithshme
  • Këshilli Drejtues
  • Kryetari
  • Sekretari i Përgjithshëm
  • Degët e Shoqatës
  • Kryetari i Nderit
  • Këshilli Konsultativ Akademik
  • Anëtarët

Anëtarësohu në Shoqatën e 'Ushqimit dhe Mirëqenies'