Qëllimet

Qëllimet

“Shoqata e Ushqimit dhe Mirëqenies” është organizatë jo-qeveritare jo-fitimprurëse e cila ka filluar aktivitetin e saj në 2013. Nën moton “Kualifikim,Certifikim, Punësim”, kemi si qëllim:
  • Trajnimin dhe certifikimin e 8 profesioneve të Hoteleri – Turizmit.
  • Anëtarësimi i prodhuesve vendas, bareve, restoranteve, hoteleve dhe subjekteve të ndryshëm me synim nxjerrjen e një brezi profesionistësh të cilët do ti shërbejnë industrisë së Hoteleri Turizmit dhe traditës shqiptare.
  • Zhvillimin dhe rritjen profesionale për anëtarët e SHUM, duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve Horeca në vendin tonë.
  • Organizimin dhe pjesëmarrjen në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare me synim bashkëpunimin binjakëzimin.
  • Ndërmjetësim për punësimin e kursantëve tanë dhe stafeve profesionale të sektorit.
  • Promovimi i traditës së ushqimit dhe prodhimeve shqiptare.
  • Ruatja dhe rritja e cilësisë së shërbimit në fushën e hoteleri-turizmit.
  • SHUM synon arritjen e një ndikimi në shkallë të gjerë në dhënien e ndihmës në ruajtjen, përmirësimin si dhe prezantimin e vlerave të turizmit në Shqipëri.

Anëtarësohu në Shoqatën e 'Ushqimit dhe Mirëqenies'