Veprimtaria

Veprimtaria

 • Arsimim profesional, kurse profesionale, asistencë menaxhimi dhe marketingu, ndërmjetësim punësimi i kursantëve tanë dhe stafeve profesionale të sektorit.
 • Organizimi i panaireve, seminareve dhe masterclass me shefa shqiptarë dhe të huaj.
 • Promovimi dhe përmirësimi i profesionit të gatimit
 • Asistencë për restorante/hoteleri, duke iu ofruar shërbimet:
  -Asistencë menaxhimi
  -Konsulencë
  -Formim Profesional
  -Punësim i drejtpërdrejtë pranë anëtarëve tanë.
  -Rritje profesionale e kapaciteteve Horeca nëpërmjet kompanive të rrjetit tonë.
  -Network shërbimesh
  -Marketing nëpërmjet kanaleve tona dixhitale
  -Trajnim i stafeve të Horeca
  -Rekrutim Stafi-Organizim Seminaresh
  -Intership
  -Sondazhe të ndryshme
  -Organizim dhe pjesëmarrje në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Binjakëzimi dhe bashkëpunimi me institucione të ngjashme shtetërore ose private që operojnë në të njëjtën fushë.
 • Organizimi dhe pjesëmarrja në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Hapjen e qendrave të formimit profesional në të gjitha fushat e hoteleri-turizmit edhe në rrethe.
 • SHUM ka themeluar shoqatën simotër “Albanian Chefs & Cooks Association” (2016), e cila tashmë është pjesë e “WORLDCHEFS” (Organizata Botërore e Shefave të Kuzhinës)

Anëtarësohu në Shoqatën e Ushqimit dhe Mirëqenies'